Auteur:

De Redactie

22 jun. 2016 - 15:30:31 Datum: 22 juni 2016

Onderwijsinstellingen gezocht voor posttest luistervaardigheid Engels-mbo

Cito wil graag in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voorafgaand aan de start van de pilotexamens in het schooljaar 2016-2017 onderzoeken of leerlingen in het mbo vaardiger zijn op het onderdeel luistervaardigheid in vergelijking met leesvaardigheid. 

Aanvullende posttest luistervaardigheid

In het najaar van 2015 heeft er een posttest voor het onderdeel leesvaardigheid plaatsgevonden om de ERK-niveaus B1 en B2 nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. Deze posttest was zeer geslaagd, waardoor we nu nog exacter weten waar het B1- en B2-niveau leesvaardigheid binnen het centraal examen Engels-mbo liggen. Dit onderzoek is vanwege praktische redenen alleen voor leesvaardigheid uitgevoerd. Uit het internationaal ijkingsonderzoek blijkt echter dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vaardiger zijn in luisteren dan in lezen. Cito wil met het College voor Toetsen en Examens gaan onderzoeken of dit ook voor het Engels-mbo geldt. Indien dit het geval is, kan de positie van de ERK-niveaus B1 en B2 op het centraal examen Engels mbo-4 worden bijgesteld.

Onderwijsinstellingen gezocht

Cito zoekt onderwijsinstellingen die bereid zijn om hun studenten aan de posttest luistervaardigheid deel te laten nemen.

Deelname

Klik hier voor meer informatie over de posttest en klik hier voor het aanmeldingsformulier.