Auteur:

De Redactie

31 okt. 2017 - 14:01:57 Datum: 31 oktober 2017

Op welke manier evalueert u voortgang in de mbo-klas?

Oproep: mbo-docenten Nederlands en rekenen gezocht

Om doelgericht aan rekenen en Nederlands te kunnen werken is een inschatting van het niveau van de student nodig. Hoe doet u dit? Wat vindt u belangrijk?


In het kader van een praktijkgericht onderzoek willen we mbo-docenten Rekenen en docenten Nederlands een vragenlijst voorleggen.

Praktijkgericht onderzoek

Met behulp van de vragenlijst willen we zicht krijgen op wat u in de klas doet rondom evaluatie en toetsing. Deze informatie is voor ons van groot belang! Dit is het startpunt voor de uitwerking van verschillende technieken en activiteiten die zullen worden onderzocht.  Uw antwoorden helpen ons om goed aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Uitvoering

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ECBO, Freudenthal Instituut, ITTA UvA en Universiteit Utrecht. Het project wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Meedoen?

U kunt de vragenlijst - volledig anoniem - digitaal invullen door een van de onderstaande links te volgen.