Auteur:

De Redactie

18 apr. 2017 - 10:13:11 Datum: 18 april 2017

Protocol dyslexie voor het mbo

Het Expertisecentrum Nederlands werkt, in opdracht van het Ministerie van OC&W aan een herziening van het Protocol Dyslexie mbo dat sinds 2010 bestaat.

Herziening

Samen met Cinop, ITTA, KPC Groep en in nauwe samenwerking met verschillende mbo-instellingen, verenigd in Het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo, wordt ervoor gezorgd dat het herziene protocol in lijn is met het huidige beroepsgerichte karakter van het mbo en de huidige wet- en regelgeving rondom examinering. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de overgang van vo naar mbo en van mbo naar ho; het protocol biedt hier praktische handreikingen voor. Ook de student zelf staat, veel meer dan in de eerdere versie van het protocol, centraal.