Auteur:

De Redactie

11 mei 2023 - 11:17:23 Datum: 11 mei 2023

Rapport De Staat van het Onderwijs 2023

Op 10 mei 2023 is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. 

De staat van het middelbaar beroepsonderwijs
 

Basisvaardigheden leggen de basis om goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Een deel van de studenten behaalt nu wel een mbo-diploma, maar niet het bijbehorende referentieniveau voor Nederlandse taal. Door vakken als taal en rekenen meer beroepsgericht aan te bieden, worden deze mogelijk aantrekkelijker voor studenten.

Ook nu het onderwijs weer volledig fysiek is, hebben studenten nog veel welzijnsproblemen en zijn ze minder gemotiveerd om naar school te komen. Het blijft belangrijk om ervoor te zorgen dat studenten elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen met hun opleiding en de instelling, zodat zij hun opleiding succesvol kunnen doorlopen.

Goede lessen hangen samen met de kwaliteit van docenten. De diverse studentpopulatie in het mbo vraagt om specifieke docentvaardigheden. Niet elke docent voelt zich nu goed toegerust om aan alle niveaus les te geven. Afstemming op de doelgroep, en tussen docenten en vakteams onderling, is cruciaal. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor beginnende docenten, zodat zij blijven ontwikkelen en niet ten onder gaan aan een te hoge werkdruk en het onderwijs verlaten.

De hoofdlijnen voor het mbo zijn:

  • Verbinding is een sleutelwoord
  • Niveau basisvaardigheden verdienen aandacht
  • Gelijke kansen nog niet vanzelfsprekend
  • Vaardigheden afstemmen op de doelgroep
  • LOB-activiteiten bewust onder de aandacht brengen
  • Flexibilisering biedt kansen en risico's
  • Digitalisering

Download hier het rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023'