Auteur:

De Redactie

16 jan. 2013 - 14:01:31 Datum: 5 juli 2012

Rapport Onderzoek Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie in onderzoek.

Iedere les een taalles?

Ed Elbers van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in theorie en onderzoek in Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo.

Van dit onderzoek is een verkorte versie verschenen voor de onderwijspraktijk. In deze versie wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor de vormgeving van het geïntegreerd taal/vakonderwijs:

  • Keer niet terug naar het traditionele grammaticaonderwijs, maar bevorder vormen van taalgericht vakonderwijs en vakgericht taalonderwijs.
  • Maak de samenwerking tussen docenten Nederlands en vakdocenten mogelijk zodat het taalonderwijs niet los staat van de beroepsopleiding.
  • Laat het taalonderwijs niet opgaan in het vakonderwijs, maar zorg ervoor dat het taalonderwijs een eigen plaats en identiteit in de opleidingen heeft.
  • Zorg ervoor dat het taalonderwijs niet ondergeschikt is aan het vakinhoudelijke onderwijs. Geef de taaldocenten de eerste verantwoordelijkheid voor het formuleren van taaldoelen.
  • Vakdocenten moeten bewust gemaakt worden van hun bijdrage aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. Vakdocenten zouden in hun opleiding kennis moeten verwerven over taal en taalontwikkeling.

De verkorte versie van het onderzoeksverslag vindt u hieronder. Er is ook een complete versie van het onderzoeksverslag.

Verkorte versie 'Iedere les een taalles' rapport