Auteur:

De Redactie

27 sep. 2013 - 13:02:53 Datum: 16 januari 2013

Referentiekader Taal en Rekenen

De referentieniveaus worden in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd. Stapsgewijs worden deze referentieniveaus vertaald naar de huidige toetsen en examens in het onderwijs. In 2014 is de implementatie compleet.

In het definitieve referentiekader taal en rekenen zijn enkele wijzigingen aangebracht t.o.v. het advies van Meijerink. De meeste wijzigingen zitten in de opbouw van de beschrijving, niet zozeer in de inhoud ervan. Bijvoorbeeld bij Lezen zakelijke teksten zijn de tekstsoorten op andere wijze weergegeven. Ook het Europees Raamwerk / Raamwerk Nederlands is nog vrij goed te herkennen, al zijn er verschillen, met name bij de schriftelijke vaardigheden. Bij schrijven is 1F bijvoorbeeld een hoger niveau dan het "oude" A2.

De tekst van het definitieve referentiekader (20 pagina's taalniveaus) vindt u o.a. op de site van OCW:
Referentiekader Taal en Rekenen