Auteur:

De Redactie

25 jan. 2019 - 09:33:57 Datum: 25 januari 2019

Regelruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Al meer dan 10 jaar hebben scholen de mogelijkheid om te experimenteren met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd. Dit wetsvoorstel regelt dat scholen wettelijke ruimte krijgen om deze routes structureel vorm te geven. In de wet wordt geregeld dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute kunnen aanbieden, en daarmee het beroepsonderwijs kunnen verdiepen, verrijken of versnellen. Een doorlopende leerroute start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma. 

Wettelijke ruimte

Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling samen doorlopende leerroutes vmbo-mbo kunnen vormgeven op verschillende niveaus (mbo 2, 3 en 4). Daarnaast regelt dit wetsvoorstel ook dat een vmbo-school en een mbo-instelling een geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding kunnen vormgeven, waarbij het mogelijk is om mbo niveau 2 af te ronden zonder het behalen van een vmbo-diploma.
 
Dit wetsvoorstel biedt ruimte voor een vmbo-school en mbo-instelling op de volgende punten:

  • De school en instelling krijgen de mogelijkheid om één docententeam in te richten dat het onderwijsprogramma verzorgt;
  • Er geldt één onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute; 
  • Vmbo-examens kunnen tot en met het derde jaar van de route worden afgesloten.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.