Auteur:

De Redactie

28 feb. 2019 - 10:41:52 Datum: 28 februari 2019

Resultaten onderzoek de Haagse Hogeschool

De implementatie van taalontwikkelend lesgeven

De Haagse Hogeschool wil alle studenten gelijke kansen bieden op studiesucces en in dat kader vinden er interventies plaats om die beoogde inclusiviteit te realiserne. Hierbij is taalvaardigheid tot nu toe echter onderbelicht gebleven. Het Taalexpertisecentrum van de Haagse Hogeschool heeft daarom de vraag gesteld hoe (de implementatie van) taalontwikkelend lesgeven (TOL) kan bijdragen aan de taalvaardigheidsontwikkeling van studenten en daarmee aan inclusief onderwijs.

In samenwerking met de Taalprof is een onderzoek uitgevoerd dat bestond uit een literatuurstudie, een praktijkverkenning en een behoeftepeiling. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de start van pilots rond TOL en de inrichting van de taalondersteuning binnen De Haagse Hogeschool.

Resultaten

Rapportage TOL

Rapportage TOL - met bijlagen