Auteur:

De Redactie

21 jun. 2013 - 10:15:20 Datum: 9 juni 2013

Ruim 100 deelnemers buigen zich over het thema Van onderzoek naar praktijk

Succesvolle 18e studiedag Taalcoach Academie

Op 31 mei 2013 vond er weer een studiedag voor taalcoaches in het mbo plaats. Voor de derde keer dit schooljaar en voor de 18e keer vanaf de oprichting in 2007.

Actuele ontwikkelingen examinering

Alet van Leeuwen (Steunpunt Taal en Rekenen MBO) praatte de taalcoaches bij over actuele ontwikkelingen en examinering en Jacqueline de Schutter (MBO Diensten) gaf informatie over Focus op examinering in het mbo.

Kim Schildkamp (Universiteit Twente) schetste een proces in acht fasen om op een school en met een schoolteam systematisch te werken aan schoolontwikkeling en professionalisering.

De middagpauze is vooral benut om in tafelgroepen verder te praten over de taaleisen in de nieuwe kwalificatiedossiers. Dit werd voorbereid door Jetske Woudstra van de MBO Raad.

Middagprogramma met accent op gedachtewisseling en informatie-uitwisseling

In de middag stond een achttal werkgroepen op de agenda. De werkgroepen werden voorbereid en toegelicht door taalcoaches van de diverse participerende roc's. Deelnemers wisselden gedachten, informatie en ervaringen uit en dragen bij aan theorievorming. Deze middag ging het onder andere over (taal)leerstrategieën, remedieren bij het schrijven van vakgerichte rapportages en het aantrekkelijk maken van de AVO-vakken voor de BBL'er.

Presentaties

Presentaties en handouts van deze studiedag vindt u onder Documenten.

Volgende studiedag

De volgende studiedag van de Mbo Taalcoach Academie vindt plaats op 20 september 2013. Thema en programma worden in juli bekendgemaakt.