Auteur:

De Redactie

21 dec. 2020 - 16:29:27 Datum: 21 december 2020

Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratie-samenleving

Publicatie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Het is belangrijk dat iedereen - nieuwkomers en gevestigde inwoners - zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. 

Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen doet de WRR in dit rapport.

Een actief en structureel overheidsbeleid kent vier belangrijke bouwstenen:
1. Verbeter de ontvangst en inburgering van alle migranten
2. Stimuleer de sociale samenhang
3. Zet in op arbeidsdeelname
4. Maak migratiebeleid meer dienstbaar aan sociale samenhang en arbeidsdeelname

Klik hier voor het rapport, de samenvatting of de factsheet.