Auteur:

De Redactie

9 jun. 2016 - 17:18:19 Datum: 30 mei 2016

Samenwerken aan taalontwikkeling in het mbo

Aanmelding studiedag 23 september gestart

De Mbo Taalacademie begint alweer aan haar negende jaar. Tijdens dit jubilieumjaar staat de eerste studiedag in het teken van Samenwerken aan taalontwikkeling Nederlands in het mbo. Hoe kan de docent Nederlands maximaal aansluiten op de inhoud van het beroepsonderwijs? Deze studiedag vindt plaats op 23 september 2016.

De Mbo Taalacademie groeit!

De Mbo taalacademie start in september aan haar negende academiejaar. Het aantal leden is opgelopen tot 250 en representeert inmiddels meer dan 40 mbo instellingen in het hele land. 

Samenwerken aan taalontwikkeling

De eerste studiedag van komend academiejaar staat in het teken van Samenwerken aan taalontwikkeling Nederlands in het mbo.

Teams die taalonderwijs willen koppelen aan de beroepscontext moeten een gezamenlijke visie ontwikkelen op onderwijs, een passend programma maken en de verschillende vakken op elkaar afstemmen. Passend in de context van de generieke examens en de invoering van de herziene KD's. Op deze studiedag komen voorwaarden voor en voorbeelden van de samenwerking tussen taal en vakdocenten aan bod.

Programma

Op het programma van vrijdag 23 september staat onder andere:

  • Gedoemanagement. Het onverwachte leervermogen van ons brein.
  • Pijnlijke contacten. Wat gebeurt er als wij anderen niet begrijpen?
  • Creatief brainstormen
  • Samenwerken aan de Drieslag taal bij het Alfa College
  • Taalgericht vakonderwijs in het mbo team bij Roc Top
  • Ervaringen met taalgericht vakonderwijs (in het VO)
  • Doorlopende filmvertoning ‘Good Practices’ met introductie en discussie

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Aanmelden

Om u aan te melden voor de studiedag van 23 september 2016 stuurt u een mail met de vermelding 'Ik meld mij aan' naar info@mbotaalacademie.nl. Leden van de Mbo Taalacademie hebben voorrang tot 1 augustus 2016. Meer informatie kunt u vinden in de flyer van de Mbo Taalacademie of via de knop Over Mbo Taalacademie.