Auteur:

De Redactie

9 jun. 2016 - 17:17:23 Datum: 6 juni 2016

Samenwerking roc's, gemeenten, ITTA en de MBO Raad

28 juni Uitwisselingsbijeenkomst Arbeidsmarktgerichte Combinatietrajecten Vluchtelingen

Het ITTA organiseert samen met de MBO Raad op dinsdag 28 juni een Uitwisselingsbijeenkomst Arbeidsmarktgerichte Combinatietrajecten Vluchtelingen. Doelstelling van deze bijeenkomst is om expertise uit te wisselen, knelpunten te inventariseren en gezamenlijk oplossingen uit te werken.

Grote stroom vluchtelingen

Nederlandse gemeenten hebben te maken met grote aantallen vluchtelingen en behoefte aan geschoolde arbeidskrachten: de vraag is hoe gecombineerde trajecten taal, middelbaar beroepsonderwijs en ONA de doorstroom van vluchtelingen naar opleidingen en de arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Een aantal roc’s en een aantal gemeenten zijn bezig inburgering, Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en mbo te combineren tot één traject voor de inburgeraar. Deze roc’s en gemeenten, het ITTA en de MBO Raad denken dat dat een veelbelovende route is, die evenwel de nodige (praktische) oplossingen vergt.

Thema's

De uitwisselingsbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni van 13.30 tot 16.30 in vergadercentrum Regardz te Amersfoort (tegenover station Amersfoort). Thema's die aan de orde zullen komen tijdens de uitwisselingsbijeenkomst:

  • Kenmerken van de populatie: ontsluiten aanbod
  • Regierol gemeente: Infrastructuur en ketenmanagement: samenwerking gemeenten-roc’s
  • Passend opleidingsaanbod voor vluchtelingen: trajectbeschrijving en onderwijsmodel
  • Samenwerking Educatie-Beroepsonderwijs
  • Financieringsmogelijkheden en -modellen

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over enige expertise en praktijkervaring met gelijksoortige trajecten beschikken en/of concrete stappen hebben gezet om gecombineerde taal-vak-inburgeringstrajecten op te zetten.

Aanmelden

Deelname is gratis. Het maximum aantal deelnemers is 50. Wij zullen er bij overaanmelding voor kiezen zoveel mogelijk roc’s een plek te bieden, ten koste van meerdere deelnemers per instelling. Wij hopen op uw begrip daarvoor. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het ITTA via het digitale Aanmeldformulier Uitwisselingsbijeenkomst 28 juni 2016.