Auteur:

De Redactie

1 dec. 2015 - 12:54:25 Datum: 5 november 2015

Servicedocument van het Steunpunt taal en rekenen mbo

Cijferdifferentiatie Nederlands in entreeopleiding en mbo-2

Voor de normering van het examen Nederlands in de entreeopleiding en mbo-2 wordt dit studiejaar (2015 -2016) cijferdifferentiatie ingevoerd. Op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo is een document geplaatst waarin deze aangekondigde maatregel wordt uitgewerkt.

Deze maatregel volgt op de al bestaande cijferdifferentiatie voor Nederlands in het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg). Leerlingen uit het vmbo-bb stromen over het algemeen door naar de entreeopleiding of naar mbo-2. Omdat voor het mbo een onderhoudsplicht geldt, zal dezelfde maatregel gaan gelden voor het mbo. Dit betekent dat bij de normering van het examen Nederlands voor de entreeopleiding en mbo-2 dit lopende schooljaar cijferdifferentiatie wordt toegepast.

Voor vmbo-bb is voor Nederlandse taal cijferdifferentiatie ingevoerd, omdat het referentieniveau 2F voor een deel van de leerlingen te hoog gegrepen is. Vmbo-bb leerlingen maken een examen Nederlands dat gebaseerd is op referentieniveau 2F, maar in de normering krijgen zij één cijferpunt extra ten opzichte van het referentieniveau.

Servicedocument cijferdifferentiatie van het Steunpunt taal en rekenen mbo.