Auteur:

De Redactie

14 nov. 2016 - 14:25:28 Datum: 14 november 2016

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016

Op 11 november 2016 hebben de minister en de staatssecretaris van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen met betrekking tot de resultaten voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Brief naar de Tweede Kamer

De brief is gebaseerd op de Rapportage referentieniveaus 2015-2016 van het College voor Toetsen en Examens. Ook is bij de brief de rapportage gevoegd van de tweede tranche van het intensiveringstraject rekenen in het voortgezet onderwijs. In de brief wordt verder kort ingegaan op de voortgang van de acties uit de rekenagenda.

Vervolg

Op 17 november 2016 vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over deze rapportage.