Auteur:

De Redactie

12 jul. 2017 - 15:56:49 Datum: 12 juli 2017

Start Expertisepunt LOB VO-MBO

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO gestart. Dit project van de VO-raad en MBO Raad krijgt financiering van het ministerie van OCW en loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Deze zomer werken de VO-raad en MBO Raad hard om alle beschikbare informatie over lob op een nieuwe website te presenteren. Begin september worden scholen verder geïnformeerd.

Doel van het expertisepunt

Het expertisepunt volgt de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo op en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. Het Expertisepunt LOB VO-MBO opereert sectoroverstijgend en gaat zorgen voor verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) van vo-leerlingen en mbo-studenten.

Focus op kwaliteitsontwikkeling

De focus van dit project ligt op:

  • Kwaliteitsontwikkeling van lob in het vo en mbo (bredere implementatie en kwaliteitsborging).
  • Kwaliteitsontwikkeling van lob op de overgangen, met name van vmbo naar mbo.

Het expertisepunt speelt in op de drie actielijnen lob van het ministerie van OCW, genoemd in de Kamerbrief van 28 september 2016:

  • Deskundige lob.
  • Betere samenwerking bij de onderwijsovergangen.
  • Betere informatie over het beroepenveld en vervolgonderwijs.

Meer weten?

Voor meer informatie neem contact op met Marleen van de Wiel: m.vandewiel@mboraad.nl