Auteur:

De Redactie

12 mrt. 2018 - 16:54:37 Datum: 12 maart 2018

Start werving pilots mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden organiseert SBB van mei 2018 tot eind 2019 tien tot vijftien pilots.

Doel pilots

Met de pilots toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart, en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder dit nieuwe instrument kan worden vormgegeven

Deelname

Deelname aan de pilots geeft werkgevers de kans om op korte termijn te beschikken over mbo-certificaten die passen bij hun concrete scholingsbehoefte aan delen van mbo-opleidingen. Voor onderwijsinstellingen biedt deelname de kans om op korte termijn het aanbod beter aan te passen aan de behoefte aan bij, om- en opscholing in de regio. Op 19 maart is een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht. Van 19 maart tot en met 15 april kunnen samenwerkingsverbanden zich aanmelden voor deelname.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de organisatie van de pilots en de voorlichtingsbijeenkomst.