Auteur:

De Redactie

16 jan. 2013 - 15:40:26 Datum: 16 januari 2013

Steunpunt taal en rekenen mbo biedt ondersteuning bij implementatieplan

Mbo-instellingen moeten voor 1 april 2010 een implementatieplan taal en rekenen opstellen. Via de website www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl zijn twee instrumenten beschikbaar gekomen die kunnen helpen bij het maken van het implementatieplan taal en rekenen.


Handreiking implementatieplan taal en rekenen


Tijdens de flitsbijeenkomst van 20 november, georganiseerd door het Steunpunt taal en rekenen mbo, werd door CINOP een handreiking voor het opstellen van het implementatieplan gepresenteerd.
In de beknopte versie vindt u een schema waarin u activiteiten, resultaat, betrokkenen, budget en tijdspad kunt invullen. In de uitgebreide versie wordt bij de verschillende onderdelen de letterlijke tekst van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo weergegeven. U vindt in deze versie ook meer informatie over de procesgang, de mogelijke activiteiten en actoren, de verdeling van gelden en hoe u de ontwikkeling kunt structureren in verschillende fasen.
Voor beide versies kunt u terecht op de website van steunpunt taal en rekenen mbo.

Instrument ICO Taal & Rekenen

In dezelfde bijeenkomst werd ook het ICO Taal & Rekenen ge?ntroduceerd. Het ICO Taal & Rekenen is een web-based systeem, dat ondersteunt bij het structureren en vastleggen van het implementatieplan. ICO staat voor informatie en communicatie. Het systeem biedt dan ook mogelijkheden om te communiceren over het plan tijdens de ontwikkelingsfase.
Het systeem ondersteunt het plan- en verantwoordingsproces. Het genereert de te nemen stappen bij ontwikkeling, uitvoering en verantwoording van het implementatieplan. Vanaf 23 november kunt u een inlogcode aanvragen via www.icotaalenrekenen.nl of info@icotaalenrekenen.nl. U kunt het programma ook inzien met een test-inlognaam.
Het wordt aanbevolen per instelling een projectvoerder aan te stellen die vervolgens verschillende mensen in de organistatie toestemming kan geven om verschillende onderdelen te lezen, te schrijven of te bewerken.