Auteur:

De Redactie

19 sep. 2013 - 16:30:02 Datum: 1 september 2013

Studiedag Mbo Taalacademie 'Hete hangijzers'

Het programma van de studiedag 'Hete hangijzers' van de Mbo Taalcoach Academie op vrijdag 20 september 2013 is bekend. De inschrijving is per heden gestart.

Wat hebben we onder andere voor u in petto?

·      Woordenschat, de blinde vlek van het referentiekader taal en rekenen. Intentionele en incidentele woordenschatuitbreiding  in het beroepsonderwijs. De relatie tussen woordkennis en resultaten op de rekentoetsen.

·       Debat over hete hangijzers in het mbo. ’Beroepsgericht examineren van Nederlands is een must’, ‘Taalontwikkelend beroepsonderwijs is niet haalbaar’ en ‘Mbo leerlingen zijn niet te motiveren voor de Nederlands les’.

·       Onbedoelde moeilijkheden in beroepsgerichte toetsen. De rol die taal speelt bij de prestaties op beroepsgerichte toetsen.

·       Samenhang tussen de individuele kenmerken van leerlingen en hun lees- en schrijfontwikkeling. De ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid van de zwakkere lezers in het voortgezet onderwijs.

·       Schrijfvaardigheid: beoordeling & feedback. Het beoordelen van  schrijfproducten van studenten in het mbo. De feedback die de studenten nodig hebben om hun schrijfvaardigheid verder te verbeteren. 

·       Nederlands in het beroepsonderwijs, leraren in opleiding. De wijze waarop leraren Nederlands geschoold en getraind worden om lessen Nederlands te geven. Hoe vakleraren voorbereid worden om taalgericht vakonderwijs te verzorgen in het beroepsgericht onderwijs.

Studiedag 'Hete hangijzers' Mbo Taalcoach Academie

Vrijdag 20 september 2013 in Regardz, Amersfoort.

Aanmelden kan door deze mail te retourneren met de vermelding: 'ik meld mij aan'.

Kosten van de studiedag op 20 september: Gratis voor leden (€ 225 voor niet-leden).

NB Leden dienen zich wel aan te melden om een plaats te reserveren!

Er zijn altijd veel belangstellenden en er is een beperkt aantal plaatsen (maximaal 125).

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Lidmaatschap Mbo Taalcoach Academie 2013-2014

 

Elk lid betaalt per jaar een vaste bijdrage voor het lidmaatschap van de Mbo Taalcoach Academie.

 

Kosten lidmaatschap (schooljaar 2013-2014):

-          Alle Mbo taalcoaches en taaldocenten: € 325,-

-          Overigen (ondersteuners, beleidsmedewerkers en staf) € 565,-

Kosten studiedagen

-          Leden gratis

-          Niet-leden € 225,- per studiedag

Het lidmaatschap loopt van september 2013 - augustus 2014 en wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 juli 2014 opgezegd is.

 Meer informatie

Inhoud studiedagen: Tiba Bolle,

tiba.bolle@itta.uva.nl, tel 020 525 2448.

Aanmelding: Secretariaat ITTA,

info@itta.uva.nl tel 020 525 3844.