Auteur:

De Redactie

28 jun. 2013 - 10:56:51 Datum: 26 juni 2013

Studiedag Mbo Taalcoach Academie vrijdag 20 september 2013, Regardz Amersfoort

Hete hangijzers

Het programma van de studiedag van de Mbo Taalcoach Academie op vrijdag 20 september 2013 is bekend en de inschrijving is per heden gestart.

Wat hebben we onder andere voor u in petto?

  • Woordenschat, de blinde vlek van het referentiekader taal en rekenen. Intentionele en incidentele woordenschatuitbreiding in het beroepsonderwijs en de relatie tussen woordkennis en resultaten op de rekentoetsen.
  • Debat over hete hangijzers in het mbo. ’Beroepsgericht examineren van Nederlands is een must’, ‘Taalontwikkelend beroepsonderwijs is niet haalbaar’ en  ‘Mbo leerlingen zijn niet te motiveren voor de Nederlands les’.
  • Onbedoelde moeilijkheden in beroepsgerichte toetsen. De rol die taal speelt bij de prestaties op beroepsgerichte toetsen.
  • Samenhang tussen de individuele kenmerken van leerlingen en hun lees- en schrijfontwikkeling. De ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid van de zwakkere lezers in het voortgezet onderwijs.
  • Schrijfvaardigheid: beoordeling & feedback. Het beoordelen van  schrijfproducten van studenten in het mbo en de feedback die de studenten nodig hebben om hun schrijfvaardigheid verder te verbeteren. 
  • Nederlands in het beroepsonderwijs, leraren in opleiding. Scholing van leraren Nederlands en vakleraren voor taalgericht vakonderwijs in het beroepsgericht vakonderwijs.

Het gehele programma en informatie over aanmelden en lid worden vindt u op Studiedag Mbo Taalcoach Academie 20 september