Auteur:

De Redactie

19 dec. 2022 - 10:11:40 Datum: 19 december 2022

Succesvol en informatief webinar over de taaleis in de wet IKK en wat dit betekent voor het onderwijs.

Op 16 november heeft het Kennispunt Taal en Rekenen samen met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport een webinar verzorgd over de taaleis in de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang die vanaf 1 januari 2025 in werking zal treden.

Het mbo leidt toekomstige beroepsbeoefenaars op en zorgt ervoor dat wettelijke beroepsvereisten in het kwalificatiedossier en het onderwijs worden ingebed. Op die manier zorgen we ervoor dat studenten die een diploma halen altijd aan deze vereisten voldoen. Alle studenten die in augustus 2019 of later zijn gestart met een niveau 3 opleiding en studenten die vanaf augustus 2021 zijn gestart met een niveau 4 opleiding richting Kinderopvang, krijgen in hun opleiding te maken met deze wettelijke beroepsvereiste.

De wet IKK

Onderdeel van deze wet is de inmiddels veelbesproken taaleis. Deze taaleis is als wettelijke beroepsvereiste opgenomen in de dossiers pedagogische medewerker kinderopvang (vanaf 20219) en Gespecialiseerd medewerkers kinderopvang (vanaf 2021).

Lees hier het artikel verder.