Auteur:

De Redactie

1 jun. 2017 - 16:11:10 Datum: 1 juni 2017

Succesvoller van mbo naar hbo

Bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers. Een greep uit de nieuwe, innovatieve en creatieve plannen waarmee het studiesucces van mbo-ers op het hbo wordt vergroot. Volgens wie? Volgens ervaringsdeskundigen, de studenten zelf.

Plannen gepresenteerd

Op 15 mei jongstleden hebben 250 mbo- en hbo-studenten hun plannen aan minister Bussemaker (OCW) gepresenteerd. In december 2016 nodigde de minister studenten uit om 4 maanden lang, onder begeleiding van coaches afkomstig uit het onderwijs, in de huid van schooldirecteuren te kruipen om plannen te maken om het studiesucces van mbo’ers op het hbo te vergroten.

Er golden slechts 2 regels voor alle deelnemers aan het OCW StudentLab:

  1. Het plan mocht niet meer dan €200.000 kosten;
  2. Het plan moest passen binnen de wet. 

Voor de uitvoering van de gepresenteerde voorstellen stelt minister Bussemaker in totaal €11 miljoen beschikbaar.;

De student als ervaringsdeskundige

Minister Bussemaker: 'We hebben het dit keer anders dan anders aangepakt en het aan de studenten zelf gevraagd. Wat achten zij zelf nodig om de stap van mbo naar hbo met succes te zetten? Ik ben onder de indruk van de innovatieve en creatieve plannen. Het is nu aan de scholen om uit deze voorstellen die projecten te kiezen die goed aansluiten bij de opleiding of instelling. Hierdoor bieden we samen met studenten en scholen gelijke kansen aan alle mbo-studenten die willen doorstuderen aan het hbo.'

Welke plannen zijn er door de studenten van het OCW StudentLab bedacht?

Kijk op www.gelijke-kansen.nl/studentlab voor meer informatie.