Auteur:

De Redactie

10 sep. 2015 - 11:59:26 Datum: 2 september 2015

Taal en rekenen in de entreeopleiding

Werkconferentie Steunpunt Taal en Rekenen mbo

Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert het Steunpunt Taal en Rekenen mbo samen met de MBO Raad een werkconferentie over taal en rekenen in de entreeopleiding. Aanleiding voor deze werkconferentie is de invoering van de (gedeeltelijk) centrale examinering van Nederlands en rekenen in de entreeopleiding vanaf het studiejaar 2016-2017.

Werkconferentie

De bijeenkomst is bedoeld om informatie te geven over regelgeving en de centrale examens Nederlands en rekenen. Daarnaast is het een goede gelegenheid om ervaringen en suggesties uit te wisselen over de aanpak van taal- en rekenonderwijs in de praktijk.

Het Steunpunt zal verschillende workshops aanbieden, gericht op vormgeving van het onderwijs:

  • taal en rekenen als integraal onderdeel van de opleiding
  • taal en rekenen verbonden met burgerschap
  • een afzonderlijke leerlijn taal en rekenen
  • studenten voorbereiden op het examen

Programma

12.00 – 13.00 inloop en lunch
13.00 – 14.00 plenaire gedeelte:
                    - OCW informeert over regelgeving Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding 
                    - College voor Toetsen en Examens informeert over centrale examens rekenen
14.15 – 15.15 workshopronde 1
15.30 – 16.30 workshopronde 2
16.30 – 17.00 napraten met hapje/drankje

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op de website van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo.