Auteur:

De Redactie

14 jun. 2019 - 17:17:23 Datum: 14 juni 2019

Taalachterstand voor het leven

Groeiende groep jongeren verlaat school laaggeletterd

Een brief van de overheid lezen, foutloos een cv opstellen, begrijpen wat er in de krant staat; een groeiende groep Nederlanders heeft hier moeite mee omdat zij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. Uit nieuw onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat 34 tot 44 procent van de schoonmakers, hulpkrachten in de bouw, industrie en landbouw en keukenhulpen laaggeletterd is.

De Onderwijsinspectie constateert dat leerlingen minder goed presteren op kernvakken taal en rekenen. Een groeiende groep jongeren komt zelfs laaggeletterd van school. Een zeer zorgelijke ontwikkeling, want hierdoor daalt de kans op werk of een vervolgopleiding. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de aanpak van laaggeletterdheid.

De leesproblemen starten al op jonge leeftijd, omdat scholen geen prioriteit geven aan het leren lezen in de jongste groepen. Eén op de drie basisscholen heeft het onderwijs voor technisch lezen niet op orde, aldus de Onderwijsinspectie in haar jaarverslag.

Kees Vernooy, lector leesonderwijs: "Ik ben er zelf van geschrokken dat zo'n dertig procent van de kinderen in groep 3 niet goed leert lezen. Terwijl we uit onderzoek weten dat het van groot belang is dat kinderen jong leren lezen. Kinderen die in groep 3 niet goed starten, worden zelden nog een goede lezer."

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van Nieuwsuur.