Auteur:

De Redactie

17 sep. 2013 - 14:08:31 Datum: 15 augustus 2013

Taalbewust Beroepsonderwijs

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek in het (v)mbo

Eind 2013 verschijnt Taalbewust Beroepsonderwijs, hét boek voor het werken aan taalvaardigheid in alle vakken op het (v)mbo. Docenten kunnen direct aan de slag met de vijf vuistregels voor taalstimulerend, efficiënt en leerzaam onderwijs. Taalbewust Beroepsonderwijs is geschreven door Tiba Bolle en Inge van Meelis van het ITTA.

Tiba Bolle en Inge van Meelis zijn sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Tiba Bolle is programmaleider van de Mbo Taalcoach Academie en de auteur van Drieslag Taal, Praktijkboek Taalbeleid Nederlands in het mbo. Inge van Meelis is expert taalontwikkelend beroepsonderwijs in het (v)mbo. Het handboek is tot stand gekomen op basis van hun jarenlange ervaring met het ondersteunen van docenten, taalcoaches en taalcoördinatoren.

Werken aan taalvaardigheid in alle vakken

In alle vakken - dus niet alleen in de lessen Nederlands - is aandacht voor taalvaardigheid essentieel: met een goede beheersing van de taal is het makkelijker om een vak te leren. Door problemen met de taalvaardigheid vinden veel leerlingen in het (v)mbo het echter lastig om verslagen en werkstukken te schrijven of presentaties te geven. Waardoor zij onder de maat presteren. Taalbewust beroepsonderwijs prikkelt docenten Nederlands en beroepsvakdocenten om hun lesactiviteiten taalstimulerend, efficiënt en leerzaam in te richten.

Vijf vuistregels

Taalbewust Beroepsonderwijs beschrijft effectieve didactiek in het (v)mbo aan de hand van vijf vuistregels: werk doelgericht, zorg voor leerzaam taalaanbod, werk aan woordenschat, stimuleer interactie en reflecteer op inhoud, vorm en aanpak. Deze vuistregels worden toegepast in acht concrete onderwijssituaties, waaronder: studieteksten begrijpen, een verslag of werkstuk schrijven, overleggen, presentaties geven en reflectiegesprekken voeren. Elk voorbeeld sluit af met een praktijkopdracht voor de docent.

Voor wie

Taalbewust beroepsonderwijs is een toegankelijke uitgave voor (aankomend) beroepsvakdocenten, docenten Nederlands en taalcoaches in het (v)mbo.

Uitgave

Taalbewust beroepsonderwijs wordt uitgegeven door Coutinho en verschijnt november 2013.