Auteur:

De Redactie

31 aug. 2016 - 09:32:48 Datum: 31 augustus 2016

Taalbewust lesgeven op het mbo

Naar betere taalprestaties op mbo-entree en niveau 2

Een artikel over taalbewust lesgeven op het mbo geschreven door Annemarie Groot, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Tiba Bolle, ITTA en Inge van Meelis, ITTA.

Taalvaardigheid als knelpunt

De taalvaardigheid van mbo-studenten aan een entree- en niveau 2-opleiding baart nog altijd zorgen. Ook na de invoering van landelijke diploma-eisen. Zo scoort een vijfde van de niveau 2-studenten bij de centrale examinering lager dan een 5. Dik onvoldoende dus. Wat moet er in het onderwijs gebeuren om het niveau van lezen, schrijven, spreken en luisteren effectief te verbeteren? 

Sleutels voor betere taalprestaties

De sleutel voor betere resultaten ligt bij de samenwerking tussen taaldocenten en vakdocenten. Samenwerkende docenten kunnen de betekenisvolle, taalrijke beroepsopdrachten en beroepsgerichte taalopdrachten bieden die studenten motiveren om hun taalvaardigheid te ontwikkelen.  Daar waar vakdocenten taalontwikkeling van de studenten belangrijk vinden en eisen aan het taalgebruik van de studenten stellen, zie je dat studenten worden uitgedaagd betere taalprestaties te leveren. Oók, of misschien wel júist, op de lagere mbo-niveaus.

Klik hier voor het volledige artikel.