Auteur:

De Redactie

7 feb. 2017 - 09:12:54 Datum: 4 februari 2017

Terugblik studiedag vrijdag 20 januari 2017

De studiedag van vrijdag 20 januari 2017 stond in het teken van de kwaliteit van feedback. Zes sprekers benaderden het thema elk vanuit een eigen invalshoek.

Een valkuil voor veel docenten is dat zij vooral aandacht besteden aan de negatieve kanten van prestaties en producten. Paul Kirschner pleitte voor terugkoppeling van zowel zwakke als sterke punten en lichtte het belang van triple loop feedback toe. Om zinvolle feedback te kunnen geven, moet een docent zicht krijgen op de huidige (leer)situatie van de student. Kim Schildkamp besprak verschillende technieken om hier meer informatie over te verzamelen aan de hand van diverse voorbeelden, zoals discussies in de klas, toetsen, observaties, huiswerk en een portfolio.

       

Ingrid van Essen ging in op feedbackgesprekken en de onderliggende motieven en behoeftes van studenten met een puberbrein. Wat studenten aan gedrag en reacties laten zien, is volgens haar slechts een topje van de ijsberg. Verbinding tussen leerling en docent is de cruciale succesfactor in het onderwijs. Zij liet de zaal oefenen met actief luisteren en open vragen stellen en ging in op de valkuilen zoals ongevraagd advies geven of oplossingen aandragen en preken of moraliseren.

Volgens Jan Strybol is screencast een zeer geschikte tool om spreek en schrijfproducten van studenten te corrigeren. Het geeft de student informatie over de manier waarop de docent tot zijn feedback komt. Hij liet een screencast zien, waarin de docent een product beoordeelt en voorziet van commentaar. Zo volgt student de gedachtegang van de docent bij zijn feedback en krijgt de student persoonlijke aandacht.  

        

Hoewel docenten tegen spieken zijn, liet Frank Evers zien dat het in sommige gevallen juist zinvol is, om van elkaar te leren. Peerscholar is volgens hem een handzaam instrument om studenten naar elkaars werk te laten kijken. Zo leren zij veel omdat zij zowel feedback geven als ontvangen.

Cabaretier Ivo Mijland sloot de dag af met sprekende en grappige voorbeelden waardoor we anders kijken naar hoe aandacht werkt. Zijn motto was: dat wat je aandacht geeft, groeit!