Auteur:

De Redactie

14 dec. 2018 - 10:38:30 Datum: 14 december 2018

U kunt reageren t/m 15 januari 2019.

Internetconsultatie wijziging examen- en kwalificatiebesluit WEB

Naar aanleiding van signalen over de uitvoerbaarheid van de regels in het kader van de generieke examenonderdelen worden de regels hiervoor aangepast. Met deze wijziging komt er meer verantwoordelijk te liggen bij de school voor het stellen van regels voor vrijstellingen en het verlenen ervan. Er zal een internetconsultatie plaatsvinden over deze wijziging van het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB.

Vrijstellingsbeleid

In het kort betreffen de voorgestelde wijzigingen het vrijstellingenbeleid met betrekking tot de generieke onderdelen:

  • De examencommissie krijgt meer ruimte om hier zelf invulling aan te geven;
  • De verplichting om het centrale examen in de tweede helft van de opleiding te moeten afnemen, wordt losgelaten.;
  • Tevens wordt het mogelijk de student twee kansen te bieden voor hetzelfde examen in één afnameperiode.

Knelpunten regelgeving

Sinds 2010 is uitgebreid ervaring opgedaan met de generieke examenonderdelen. In de praktijk blijkt dat er ongewenste knelpunten zitten in de uitvoerbaarheid van de regelgeving. Het gaat om regels die ervoor zorgen dat studenten, die in nagenoeg dezelfde situatie zitten, verschillend worden behandeld. Verder zorgen de regels er in sommige gevallen voor dat de kwaliteit van het examenproces onder druk komt te staan, omdat ze zeer complex zijn. Tevens doen de regels niet altijd recht aan het belang dat de regering hecht aan de functie die het mbo zou kunnen spelen in het kader van een leven lang ontwikkelen. Om deze knelpunten te kunnen oplossen is een wijziging van de regelgeving vereist.

Meer informatie?

Alle informatie over de voorgestelde wijzigingen en de internetconsultatie zelf vindt u via deze link.