Auteur:

De Redactie

12 okt. 2021 - 17:07:29 Datum: 12 oktober 2021

Vakblad Profiel

Verbind taalonderwijs aan beroepsgerichte vakken en de beroepspraktijk

Het belang van een goede taalvaardigheid voor beroep en vervolgstudie is evident. De taalvaardigheid van mbo'ers is echter al lange tijd een punt van zorg. Hoe brengen we hier verandering in? Hoe motiveren we studenten weer voor taalonderwijs?

Onlangs is in het mbo verkend hoe het concept van een professionele leergemeenschap (PLG) benut zou kunnen worden bij de implementatie van duurzaam taalonderwijs. 

Conclusies en aanbevelingen

Uit de verkenning werd duidelijk dat samenwerken in een PLG aan duur­zaam taalonderwijs een kansrijke weg is. Belangrijke leerpunten die hieruit zijn opgemaakt: 

  • Begin klein: als het hele team niet mee wil/kan doen dan kunnen enkele voorlopers duidelijk maken wat het samenwerken aan taal kan opleveren. 
  • Ga het gesprek met elkaar aan en zoek naar een gezamenlijk doel om aan te werken. 
  • Verdiep je in elkaars vakgebieden: ervaren knelpunten kunnen soms direct, soms indirect 

Lees hier het artikel.