Auteur:

De Redactie

21 mrt. 2018 - 12:43:40 Datum: 21 maart 2018

Van weten naar doen!

Regiobijeenkomst: Aan de slag met het Protocol Dyslexie mbo

Bent u benieuwd hoe u de adviezen uit het protocol kunt omzetten in concreet handelen in de praktijk? En wilt u binnen uw mbo-instelling een verbeterslag maken met (de uitvoering van) het dyslexiebeleid? Meld u dan voor 30 maart aan voor de regiobijeenkomst op 14 mei 2018.

Vernieuwd protocol

In 2017 is het vernieuwde Protocol Dyslexie mbo verschenen dat mbo-instellingen richting geeft op het gebied van screening, diagnostisering en begeleiding van studenten met dyslexie. Het Expertisecentrum Nederlands, CINOP en het ITTA organiseren een regiobijeenkomst op maandagochtend 14 mei in Den Bosch.

Plan van aanpak maken

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een inkijkje in het protocol. We gaan concreet aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor uw eigen mbo-instelling om het signaleren, diagnosticeren en/of begeleiden van studenten met dyslexie te verbeteren.

Klik hier om u aan te melden.