Auteur:

De Redactie

30 aug. 2017 - 11:19:58 Datum: 30 augustus 2017

Verzoek van de MBO Raad om mee te denken over de ontwikkeling servicedocument instellingsexamens taal

De MBO Raad laat een servicedocument ontwikkelen voor examinering binnen route 2 voor Nederlands en Engels. Dit servicedocument maakt het mogelijk dat scholen zelf, op basis van collectieve afspraken, (generieke) instellingexamens ontwikkelen en vaststellen. Het servicedocument krijgt de vorm van een digitale quickscan. Met behulp van deze quickscan kunnen scholen nagaan of hun systematiek voor het ontwikkelen van instellingsexamens voor de generieke eisen voor Nederlands en Engels leidt tot valide examens, waarbij verschillende mogelijke scenario’s worden beschreven op basis van collectieve afspraken. De ontwikkeling wordt uitgevoerd door een werkgroep van Cito en CINOP. De beroepsspecifieke eisen vallen niet binnen de scope van deze quickscan.

Verzoek om input te leveren

Mensen die taalexamens ontwikkelen en/of betrokken zijn bij beleid rond dit thema worden uitgenodigd mee te denken.

De MBO Raad vraagt om de volgende zaken per mail te delen:

  1. Welke vragen heeft uw organisatie t.a.v. het onderdeel taalexaminering in het waarderingskader?
  2. Hoe organiseert uw organisatie de generieke taalexaminering t.a.v. de onderwerpen in het waarderingskader? Die onderwerpen zijn: cesuur, dekking, passende examenvorm en beoordelingsvoorschrift.
  3. Heeft u voorbeelden van documenten waarin de wijze van examinering van taal en de kwaliteitsborging is vastgelegd: formats toetsconstructie, instructie beoordelaars, beleidskeuzes generieke taalexaminering, vaststellingsdocumenten, beoordelingsformulieren, etc.

Antwoorden en documenten kunnen per mail naar de werkgroep, naar Eva-Maria Ternité: eternite@cinop.nl. Dat kan tot uiterlijk 11 september 2017.

Verzoek om deelname aan de klankbordgroep

Met bovenstaande input ontwikkelt de werkgroep een concept van de quickscan en legt deze graag voor aan betrokken docenten en beleidsmedewerkers tijdens twee klankbordbijeenkomsten.

De klankbordbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 9 oktober 2017 van 12.30-16.30u (we starten met een gezamenlijke lunch);
  • Maandag 27 november 2017 van 10.00-12.30u (met na afloop een gezamenlijke lunch).

Aanmelden voor deze klankbordbijeenkomsten kan UITSLUITEND via deze link, graag aanmelden vóór 4 oktober 2017 om 12u in verband met de catering.