Auteur:

De Redactie

18 dec. 2013 - 14:53:22 Datum: 3 december 2013

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Nieuw: Taalbewust beroepsonderwijs

Op de Mbo Taalacademie studiedag van 24 januari 2014 presenteren auteurs Tiba Bolle en Inge van Meelis hun boek Taalbewust beroepsonderwijs, hét boek voor het werken aan taalvaardigheid in alle vakken op het (v)mbo. Docenten kunnen direct aan de slag met de vijf vuistregels voor taalstimulerend, efficiënt en leerzaam onderwijs.

Taalbewust beroepsonderwijs

Docenten in het vmbo en het mbo ondervinden dat leerlingen het vaak lastig vinden om lesboeken en studieteksten te begrijpen, brieven, verslagen en werkstukken te schrijven, presentaties te geven of gesprekken te voeren, op school of op stage. Dit maakt de lesactiviteiten minder effectief. In alle vakken in het beroepsonderwijs – dus niet alleen in de lessen Nederlands – is aandacht voor taalvaardigheid daarom essentieel: met een goede beheersing van de taal is het makkelijker om een vak te leren.

Taalbewust beroepsonderwijs prikkelt docenten Nederlands en beroepsvakdocenten om hun lesactiviteiten taalstimulerend en leerzaam in te richten. Hiermee worden de lesactiviteiten effectiever, presteren leerlingen beter in de opleiding en werken ze tegelijkertijd aan verhoging van hun taalniveau. De leerlingen versterken hiermee hun taalvaardigheid, zodat ze goed voorbereid worden op zowel de beroepsgerichte examens als het examen Nederlands.

Vijf vuistregels

Deze uitgave beschrijft effectieve didactiek in het (v)mbo aan de hand van vijf vuistregels:

  • werk doelgericht;
  • zorg voor leerzaam taalaanbod;
  • werk aan woordenschat;
  • stimuleer toepassing en interactie;
  • geef feedback.

Deze vuistregels worden toegepast in acht praktijkvoorbeelden rondom vaardigheden als studieteksten begrijpen, een verslag of werkstuk schrijven, overleggen, presentaties geven en reflectiegesprekken voeren. Daarnaast wordt aan de hand van het  Referentiekader Taal zichtbaar gemaakt wat je van de van leerlingen mag verwachten bij deze vaardigheden wat taal betreft. In het boek zijn praktijkopdrachten en formulieren opgenomen waarmee docenten direct zelf aan de slag kunnen in de vaklessen en taallessen. 

Taalbewust beroepsonderwijs is een toegankelijke uitgave voor alle (aankomend) docenten in het (v)mbo, zowel beroepsvakdocenten als docenten Nederlands en taalcoaches.

Tiba Bolle en Inge van Meelis zijn verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en zijn sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs als coach, trainer en adviseur.  

Meer informatie

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl, Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl of kijken op de website van Uitgeverij Coutinho.
Prijs (€ 39,50)
ISBN: 9789046903742