Auteur:

De Redactie

9 okt. 2013 - 17:25:16 Datum: 26 september 2013

Vijfde voortgangsrapportage implementatie referentieniveaus

Op 26 september 2013 is de vijfde voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen naar de Tweede Kamer verstuurd. In de rapportage staat wat de stand van zaken is, welke knelpunten er zijn en welke maatregelen eraan zitten te komen om het invoeringsproces te verbeteren.

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van het Steunpunt Taal en Rekenen
en op de website van het Steunpunt Taal en Rekenen.