Auteur:

De Redactie

1 okt. 2018 - 12:24:09 Datum: 1 oktober 2018

Vrijdag 2 november 2018 in Utrecht

Conferentie 'Meer lezen, beter in taal in het mbo'

De urgentie van leesbevordering in het mbo staat als een paal boven water. Dat staat buiten kijf. Maar hoe zorg je dat dit structureel beleid wordt in de weerbarstige werkelijkheid van scholen? Hoe geef je het concreet vorm? En op welke manier betrek je directie, collega’s en externe partijen?
Deze conferentie geeft je inspiratie en laat je kennismaken met nieuwe voorbeelden uit de praktijk.

De conferentie wordt georganiseerd door een samenwerking tussen Kunst van Lezen, Stichting Lezen, Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek op school

Zie hier voor het programma van de conferentie.

Voor wie?

Dit congres is exclusief bedoeld voor medewerkers in het mbo en de bibliotheken: management van het mbo en de bibliotheken, docenten, beleidsmedewerkers, taalcoördinatoren, adviseurs educatie van bibliotheken.

Waar en wanneer?

Vrijdag 2 november 2018 van 09.30- 15.30u

Muntgebouw te Utrecht

Kosten

€ 50,- per persoon