Auteur:

De Redactie

7 jun. 2021 - 11:35:58 Datum: 31 mei 2021

Wat vindt u van de kennis en vaardigheden van uw instromende studenten?

Enquête van SLO

Sluiten de kennis en vaardigheden van instromende studenten aan bij uw opleiding? Wat vindt u de sterke punten en verbeterpunten van uw instromende studenten uit het vo? SLO en het ministerie van OCW horen graag uw mening hierover, als belangrijke input voor de herziening van de examenprogramma’s door SLO in de komende jaren. Een van de doelen daarbij is het creëren van doorlopende leerlijnen tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten in mbo, hbo of wo, dan nodigt SLO u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. De wensen en behoeften ten aanzien van instromers uit het vmbo, havo en vwo kunnen zowel betrekking hebben op competenties (kennis, vaardigheden, attitude) als op leergebieden en vakken.

U kunt de enquête invullen door te klikken op deze link. Deelnemen is mogelijk tot en met 11 juni.

Een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek kunt u ook leveren door deze uitnodiging door te sturen naar uw collega’s en andere betrokkenen in uw werkkring en netwerken. Hoe meer opleiders uit mbo, hbo en wo deelnemen, hoe duidelijker SLO de wensen vanuit het vervolgonderwijs in kaart kan brengen, en hoe concreter de input is voor vmbo, havo en vwo om hier aandacht aan te besteden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Heeft u problemen met inloggen of vragen over het onderzoek? Stuurt u dan een e-mail naar onderzoek@researchned.nl. Dit vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed i.o.v. SLO en het ministerie van OCW. Uw antwoorden worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. Resultaten van het onderzoek worden nooit tot personen of instellingen herleidbaar gepresenteerd. ResearchNed, SLO en het ministerie van OCW garanderen uw privacy.