Auteur:

De Redactie

7 dec. 2017 - 10:24:20 Datum: 6 december 2017

Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij…

Oproep: docenten, leesspecialisten, orthopedagogen gezocht

Om de leesvaardigheid op peil te houden, is het belangrijk om veel te lezen. Toch neemt de leesmotivatie van veel jongeren gestaag af, al vanaf het einde van de basisschool. Om dit in positieve zin te veranderen, voeren het ITTA, Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit een onderzoek uit naar het stimuleren van lezen in het (v)mbo. 

Inventariseren van ervaringen

Onderdeel van dit onderzoek is een veldraadpleging van onderwijsprofessionals. Aan de hand van een vragenlijst willen we de ervaringen van verschillende professionals die werkzaam zijn in het onderwijs inventariseren. We richten ons daarbij op docenten, leesspecialisten, orthopedagogen, schoolpsychologen et cetera. Wat werkt volgens u wel en wat werkt niet op het gebied van het stimuleren van lezen bij jongeren?

Vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is anoniem. U komt bij de online enquête via de volgende link: https://www.survio.com/survey/d/F7Q3F7S7H4A2N3V6N

Toolbox

Deze informatie wordt gebruikt voor het samenstellen van een toolbox die docenten helpt om samen met hun studenten een interventie op maat te selecteren.