Auteur:

De Redactie

1 dec. 2015 - 12:53:51 Datum: 24 november 2015

Wijziging EKB WEB en wijziging Regeling modeldiploma mbo

Op 22 oktober hebben de minister en de staatssecretaris middels een brief een aantal maatregelen aangekondigd, welke nu zijn opgenomen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Mede naar aanleiding hiervan is ook de Regeling modeldiploma mbo aangepast met een op 24 november gepubliceerd besluit.

Wijzigingen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

De wijzigingen in het wijzigingsbesluit zijn deels tijdelijk, en deels structureel. De tijdelijke wijzigingen gelden zolang de hoogte van het resultaat niet bepalend is voor het behalen van het diploma en zullen daarna vervallen, de structurele wijzigingen zijn permanent.

Tijdelijke wijzigingen:

  • De bepaling dat wel het centraal examen rekenen moet worden afgelegd, maar dat het diploma behaald kan worden, ook als er geen voldoende is behaald voor het rekenexamen.
  • De overgangsbepalingen in de uitslagbepaling voor de generieke examenonderdelen Nederlandse taal, en voor mbo-4, Engels, zolang het resultaat op het centraal examen rekenen niet meetelt voor het behalen van het diploma.

Structurele wijzigingen:

  • De invoering van een centraal examen ER voor rekenen, waarbij de opgaven zijn aangepast voor studenten met ernstige rekenproblemen.
  • De voorwaarden waaronder een student kan deelnemen aan het centraal examen ER.
  • De bepaling dat als er bij de eerste kans wordt gekozen voor het reguliere examen, bij een herkansing kan worden gekozen voor een ER-examen, en dat indien ten minste een 6 is behaald voor het ER-examen bij de herkansing kan worden gekozen voor een regulier examen.

Wijziging Regeling modeldiploma mbo

In het besluit tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is onder andere de invoering van een aangepast rekenexamen voor studenten met ernstige rekenproblemen opgenomen. Indien het centraal examen ER is afgelegd en op basis hiervan het diploma is behaald, dient dit op de resultatenlijst vermeld te worden. In plaats van het referentieniveau 2F of 3F komt er dan ‘2ER’ of ‘3ER’ te staan. Hiermee is voor het vervolgonderwijs of een werkgever helder welk examen de student heeft afgelegd voor het behalen van het diploma.

In een servicedocument hebben wij de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.