Auteur:

De Redactie

1 jul. 2013 - 10:07:26 Datum: 1 juli 2013

Wijziging wet educatie en beroepsonderwijs

Meer doelmatige leerwegen in het mbo

De Eerste Kamer heeft op 25 juni 2013 een wetsvoorstel voor educatie en beroepsonderwijs aangenomen.

Met dit voorstel worden de leerwegen in het beroepsonderwijs doelmatiger vorm gegeven, onder meer door het verkorten en intensiveren van de beroepsopleidingen, het invoeren van entreeopleidingen en het stellen van vooropleidingseisen voor bepaalde niveaus.

Verkorting van de opleidingen op niveau 4 tot maximaal 3 jaar werkt door naar de andere niveaus; opleidingen op de lagere niveaus moeten niet langer kunnen duren dan opleidingen op de hogere niveaus. Om deze reden is ook de opleidingsduur van de niveau 3 opleidingen verkort tot maximaal drie jaar en van de niveau 2 opleidingen tot maximaal 2 jaar. Verkorten en intensiveren moeten ertoe leiden dat studenten sneller tot het diploma worden gebracht. Het gaat daarbij om een andere inrichting en organisatie van het onderwijs, niet om andere diploma-eisen. 

Verder wijzigt het voorstel de bekostiging van het beroepsonderwijs.

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs