Auteur:

De Redactie

25 nov. 2014 - 10:43:43 Datum: 9 november 2014

Zelfregie op taal, het motiveren en activeren van de mbo-student

Het programma van de studiedag op 30 januari 2015 is bekend

Er staat weer een spannend en veelzijdig programma op stapel! Leden kunnen zich vanaf heden inschrijven.

Stand van zaken Taal in mbo

Zoals altijd zal Alet van Leeuwen van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo de laatste ontwikkelingen op beleidsgebied toelichten. Daarna volgt een programma met lezingen en workshops. Hieronder vast een aantal sprekers die u zeker kunt verwachten. Kijk voor meer informatie over het programma bij Studiedagen.

Lezingen

 • De lerende student. De kracht van de mbo-student zelf als motor voor zijn eigen taalleerproces. Edith Alladin & Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

 • Levensechte taken. Hoe taakgericht taalonderwijs en impliciet leren bijdragen aan zelf regisseren. Carolien Frijns, Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 

 • Motivatie is teamsport. Het verbeteren van de motivatie, zelfregulatie en de prestaties van studenten in het (V)MBO. Arnout Prince, Hogeschool InHolland

Workshops

 • De lerende student. De kracht van de mbo-student zelf als motor voor zijn eigen taalleerproces. Edith Alladin & Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

 • Levensechte taken. Hoe taakgericht taalonderwijs en impliciet leren bijdragen aan zelf regisseren. Carolien Frijns, Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 

 • Uitdagend gedifferentieerd lesgeven in mbo. Alle studenten in je klas uitdagen op hun eigen niveau zonder dat dit extra tijd kost. Fred Janssen, Iclon, Universiteit van Leiden

 • Wat gaat er in dat hoofd om?  Een kijk in het lees- en schrijfproces van mbo-studenten. Roos Scharten, Expertisecentrum Nederlands

 • Lessen in orde in het mbo. Het gedrag en de rol van docent en student, zowel individueel als in groepsverband, en het creëren van een plezierige werkomgeving. Peter Teitler, Pna-counseling

 • Motivatie is teamsport. Het verbeteren van de motivatie, zelfregulatie en de prestaties van studenten in het (V)MBO. Arnout Prince, Hogeschool InHolland

 • Beoordelen en motiveren. Wanneer zijn toetsen motiverend? Renske de Kleijn, Christel Lutz, Universiteit Utrecht

 • Laat de student werken. Werkvormen schrijfvaardigheid die direct inzetbaar zijn. Freerk Teunissen, School voor Schrijftraining 

 • Krachtig doceren door effectief taalgebruik. Succesvol taalgebruik zodat kennis écht overkomt bij de student. Tara Dik, Sportception

 • Op zoek naar beroepstaaltaken. De optimale verbinding tussen beroepsspecifieke en generieke eisen in de nieuwe KD’s. Jetske Woudstra, Mbo Raad

Afsluiting

 • Die taal, die weet wat. Dr. Jan Stroop

Informatie

De studiedag vindt plaats in Amersfoort tussen 10.00-16.00 uur. Leden hebben voorrang bij inschrijving tot 15 januari. Kosten van de studiedag op 30 januari: gratis voor leden, € 225 voor niet-leden.