Onderzoek naar meertaligheid in het mbo gestart

Auteur: De Redactie Publicatiedatum: 16 november 2021

Dit schooljaar is de Hogeschool van Amsterdam gestart met een onderzoek naar meertaligheid op het mbo. In dit onderzoek wil men te weten komen hoe mbo-docenten en mbo-studenten omgaan met meertaligheid in hun dagelijks leven en bij het leren en werken in de (meertalige) beroepscontext.

De vragenlijst vind je onder deze link.

Door het invullen van deze lijst help je de onderzoekers om inzicht te krijgen in jouw ervaringen in en ideeën over meertaligheid op het mbo.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10-15 minuten van je tijd in beslag nemen. Je wordt gevraagd naar je mening over en ervaringen met meertaligheid in de klas. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Er wordt nergens gevraagd naar informatie die je identiteit of die van je school zou kunnen prijsgeven, zoals naam, geboortedatum of geslacht.  Ook je IP-adres wordt niet geregistreerd.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, worden jouw antwoorden volgens de richtlijnen van de HvA vertrouwelijk verwerkt en voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en bewaard. Alleen de onderzoekers die onderaan deze mail genoemd worden, hebben toegang tot deze gegevens. Voordat je de vragen beantwoordt, geef je in de digitale vragenlijst toestemming voor deze zaken. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig.  

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Eline van  Batenburg (e.van.batenburg@hva.nl). Algemene informatie over het onderzoek vind je op de website van het Kenniscentrum. Meer informatie over privacy-wetgeving kan je vinden via deze link. Met eventuele klachten kan je je te allen tijde wenden tot Merel Driessen (m.l.driessen@hva.nl), programma-coördinator van het Kenniscentrum. 

Hier nogmaals de link naar de vragenlijst.

Jouw informatie is voor de onderzoekers van grote waarde. Ze danken je dan ook alvast hartelijk voor je hulp! 

Oproep toevoegen