Vragenlijst invullen over toetsing en evalueren in het mbo

Auteur: De Redactie Publicatiedatum: 31 mei 2018

Vragenlijsten voor docenten Nederlands 

U kunt de vragenlijst - volledig anoniem - digitaal invullen door onderstaande link te volgen.

Klik hier voor de link

Ondersteuning aan taal- en rekendocenten in het mbo

Het onderzoek Grip op leerpotentieel in het mbo heeft als doel mbo-docenten taal en rekenen extra  tools in handen te geven om het niveau van studenten in te schatten, zodat zij eenvoudig ondersteuning op maat kunnen bieden. Met behulp van de vragenlijst willen we zicht krijgen op wat u in de klas doet rondom evaluatie en toetsing. Deze informatie is voor ons van groot belang, uw antwoorden helpen ons om goed aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk. 

Uitvoering

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ECBO, Freudenthal Instituut, ITTA UvA en Universiteit Utrecht. Het project wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).


Oproep toevoegen