Basisvaardigheden in het mbo.

Terugblik studiedag 14 oktober 2022 

Veel inspiratie voor de lessen Nederlands   

De opkomst was deze studiedag hoog, meer dan 90 leden waren aanwezig in Amersfoort. De dag stond in het teken van uitwisseling en elkaar inspireren. Dat betekende ook veel interactie tijdens de pleanaire lezingen 'Mediërend leren in realistische contexten' van Emiel van Doorn (ontwikkelingspsycholoog bij Stibco) en 'Basisvaardigheden ontwikkelen in de beroepscontext' van Inge van Meelis (adviseur van het  ITTA). 

Na de lunch en tijdens de afsluiting heeft Christina Völtl de hele zaal aan het zingen gekregen!

Workshops

In drie rondes kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Gespreksvoering op de werkvloer, Lara Meijer, Clara Bovenberg, Vonk
  • Woordselectie in het mbo, Marike Kwakman, Hogeschool van Amsterdam
  • Leesbevordering/fictie lezen in het mbo, Femke Scheltinga, ITTA
  • Wees woordbewust, Janneke Kelter en Charlotte Amesz, Haagse Hogeschool
  • Rekentaal, Anne Middelweerd, Inge van Meelis, ITTA
  • Taalachterstand of taaltalent? Frederike Groothoff, Universiteit Utrecht
  • Beroepsgericht taalportfolio, Renske Bakker, Sandra Weerman, Mbo Amersfoort
  • Woordenaars, Michelle van Dijk, Wolfert Tweetalig Rotterdam

Download hier het programma.

Leden kunnen de powerpoints en bijdragen van de sprekers vinden op de site. Andere deelnemers kunnen de documenten inzien tot 1 november. Ga naar Documenten.

Komende studiedag

De volgende studiedag is op 3 februari 2023. Het programma wordt in december bekend gemaakt

.

Terug naar overzicht