Dat spreekt voor zich! Didactiek Mondelinge vaardigheden in het mbo

Terugblik studiedag 24 januari 2020

De studiedag op 24 januari stond in het teken van de didactiek van Luisteren, Spreken en Gesprekken. Hoe kun je de ontwikkeling van mondelinge vaardigheden expliciet en systematisch opnemen in het onderwijsprogramma van het mbo? Tijdens lezingen en workshops kwamen leerdoelen, didactische werkvormen, feedback en toetsing aan bod.

Download hier het programma van de studiedag van 24 januari 2020.

Terugblik
 

Is de taalregel van vandaag de taalfout van het verleden? De dag begon met een lezing van Marten van der Meulen, die ons leerde dat wat we nu taalverloedering vinden, ooit misschien normaal is.
 
Bij de workshops die volgden werd ingegaan op actieve luisterlessen, gespreksvoering op de werkvloer en het beoordelen van spreken en gesprekken voeren.

Vervolgens liet Alexander Schinkel ons in zijn praktische bijdrage zien hoe je met studenten zinvol en leerzaam kunt debatteren. Hierbij kwamen concrete tips voorbij voor de voorbereiding, begeleiding en nabespreking van een debat.

In de workshops na de lunch zijn we aan de slag gegaan met manieren om presenteren laagdrempelig te maken voor studenten, het aanleren van zakelijk Nederlands en feedback geven op spreektaal.

Wat volgde was een lezing van Tiba Bolle, die met u op zoek ging naar heldere uitgangspunten en een didactische aanpak waarmee in het beroepsonderwijs op systematische wijze aan mondeline vaardigheden gewerkt kan worden.

De dag werd afgesloten door Asis Aynan met observaties, ontboezemingen en geklungel van een docent, aan de hand van zijn boek 'Linoleumkoorts - Aantekeningen van een docent' . 

Foto's    

Kijk voor de fotoreportage op onze Facebookpagina!

  

NB. Mocht u niet op de website of in onze folder willen staan, laat het ons weten via info@mbotaalacademie.nl 

Documenten

De presentaties van de sprekers vindt u onder Documenten.

Terug naar overzicht