De kracht van feedback: Zinvol reflecteren in het mbo

Vrijdag 3 juni 2022 (NB nieuwe datum!)

Studiedag over de rol van (peer-)feedback en formatief evalueren

Van 9.30-16.00 uur
Regardz, Amersfoort (tegenover het station)

In een krachtige leeromgeving spelen (peer-)feedback en formatieve evaluatie een belangrijke rol. Deze vormen van reflectie zijn van grote invloed op de motivatie van studenten en kunnen het rendement van een leeractiviteit versterken. Op deze studiedag gaan we in op verschillende vormen van terugkoppeling en reflectie, waarbij de focus ligt op het activeren van  interne reflectie van de studenten.

Experts gaan in op de positie van het referentiekader taal en de rol die docent- en peerfeedback, formatieve evaluatie en beoordeling spelen in het creëren van een krachtige en inspirerende leeromgeving. Deelnemers krijgen in workshops voorbeelden van effectieve reflectie, didactische tips en handreikingen voor de lessen Nederlands.

Het programma van deze studiedag is bekend en de inschrijving is begonnen.

Programma

 • Opening Tiba Bolle, Anne Middelweerd, ITTA
 • Evaluatie van het referentiekader taal Lonneke Broeks, OCW
 • Feedback: Wat, wanneer (niet) en hoe? Kim Schildkamp, Universiteit Twente
 • De kracht van interne feedback: studenten als feedbackgenerators Bas Trimbos, SLO
 • Hoe bereik je diepgaand leren met peerfeedback? Renée Filius, Universiteit van Utrecht
 • Keuze uit vijf workshops:
 • 1.1 Leerzame feedback op taal: de student in actie Inge van Meelis & Liesbeth van der Meij, ITTA
 • 1.2 Formatief evalueren in het taalonderwijs: hoe helpt een toolkit om de student in beweging te krijgen? Ruurd Adrian, Mbo Utrecht & Hetty van Luijk, Zadkine
 • 1.3 Maak er geen punt van. Feedback op schrijven Meike Korpershoek & Monica Koster
 • 1.4 Formatief evalueren Marlies Elderenbosch, CINOP
 • 1.5 Formatief evalueren bij schrijfvaardigheid Sergej Visser, Bureau ICE
 • Feedback op een dag over feedback Tiba Bolle, Anne Middelweerd, ITTA

Donwload het volledige programma!

Live

De studiedag is in principe alleen live. Mochten er vanwege corona rond die tijd beperkingen zijn dan zoeken we naar oplossingen, waarover we u weer tijdig informeren.

Kosten studiedag

 • Leden gratis
 • Niet leden €250

U kunt zich aanmelden door deze mail te retourneren met de tekst ‘ik neem graag deel aan de studiedag van 3 juni’ aan de MBO Academie via info@mbotaalacademie.nl. U ontvangt binnen een week een bevestiging.

Terug naar overzicht