De studiedag is gevalideerd door het registerleraar.nl

Terugblik studiedag 23 september 2016

De eerste studiedag van academiejaar 2016-2017 stond in het teken van Samenwerken aan taalontwikkeling Nederlands in het mbo. Teams die taalonderwijs willen koppelen aan de beroepscontext moeten een gezamenlijke visie ontwikkelen op onderwijs, een passend programma maken en de verschillende vakken op elkaar afstemmen. Op deze studiedag kwamen voorwaarden voor en voorbeelden van de samenwerking tussen taal en vakdocenten aan bod.

Lerarenregister

Deze studie is gevalideerd door registerleraar.nl. Deelname aan de studiedag leverde 6 registeruren op.

Terugblik

Stand van zaken

Isabelle Dobbe van het Steunpunt Taal en Rekenen vertelde over de stand van zaken wat betreft:

  • Het wetsvoorstel differentiatie in exameneisen
  • De handreiking examineren anderstaligen
  • De checklist dyslexieverklaringen

Pijnlijke contacten

Waarin verschillen mensen van apen? En waarom hebben sommige leerlingen zo'n moeite zich sociaal- cognitief te handhaven? Ronald Hünneman van de Rijksuniversiteit Groningen vertelde over de orde van intentionaliteit die bepaalt hoe onze contacten met anderen verlopen. Zie ook de website van Hünneman.

In het mbo is genoeg 'gedoe'. Wat doet dat met ons brein? Hoe kunnen we zorgen dat we goed blijven functioneren. Frank Schurink weet hoe ons brein reageert op gedoe. Lees meer op de website van gedoemanagement.

Documenten

Download hier het programma met beschrijvingen van de workshops en het tijdspad.

Onder de knop Documenten vindt u de presentaties van de sprekers.

Aanbieding!

In het kader van de studiedag geeft Coutinho tot 23 oktober korting op drie relevante boeken. Ga naar www.coutinho.nl.

Taalbewust beroepsonderwijs, Tiba Bolle en Inge van Meelis. Kortingscode BOLLE5eur

Handboek taalgericht vakonderwijs, Maaike Hajer en Theun Meestringa. Kortingscode HAJER5eur

Lessen in orde in het mbo, Peter Teitler. Kortingscode TEITLER5eur

Terug naar overzicht