Gevolgen van taalverandering en taalcontact

Thema studiedag 23 mei: Nederlands in beweging

In Nederland en zeker in het mbo worden vele varianten en talen gesproken. Straattaal is al bijna geen straattaal meer, het Engels rukt op, ook in het mbo. Steeds meer studenten spreken een andere moedertaal. Wat betekent dit voor de lessen Nederlands? Hoe kunnen docenten inspelen op de dynamiek van de taal en er zelfs plezier van hebben?
Ook het vak Nederlands in het mbo is de afgelopen jaren volop in beweging. Vanuit historisch perspectief wordt inzichtelijk gemaakt uit welke hoeken de wind heeft gewaaid en welke kant het momenteel opgaat.

NB. De studiedag van 23 mei is op een donderdag!

Lezingen

U kunt hier het volledige programma vinden.

  • Gevolgen van  taalverandering. Wat te doen met taalvariatie en verschuivende normen? Joop van der Horst (hoogleraar Taalkunde, Letterenfaculteit, Katholieke Universiteit Leuven);
  • Waarom is het Nederlands een moeilijke taal om te leren? Sterre Leufkens (Universitair Docente in de Nederlandse Taalkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie en de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur in Utrecht);
  • Taal en identificatie. Het taalgebruik van mbo studenten vanuit sociolinguïstisch perspectief. Leonie Cornips (Meertens Instituut/Maastricht University) & Vincent de Rooij (Amsterdam Institute for Social Science Research, Universiteit van Amsterdam);
  • Xenosboeddhisme, troeteleik en drankhangen. Neologismen in de Nederlandse taal. Vivien Waszink (Instituut voor Nederlandse Taal, Leiden);
  • Het vak Nederlands in het mbo, vanuit historisch perspectief. Nicolette Schaper (Werkgroep Onderwijs en Didactiek van Levende Talen Nederlands, Albeda).

Aanmelden

Aanmelden als lid of alleen voor deze studiedag kan via info@mbotaalacademie.nl.

Kosten studiedag

  • Leden: gratis
  • Niet-leden: € 250,-

Terug naar overzicht