Hybride Studiedag 21 januari 2022

Woordenschat, wetenschap en werkvormen

Bij de overdracht van vakkennis en bij het leren van een taal speelt woordenschat een belangrijke rol. In iedere les worden nieuwe woorden en begrippen geïntroduceerd. Woordkennis vormt de basis voor het begrip van teksten, toetsen en instructies. Weinig mensen onthouden een nieuw woord meteen na de eerste uitleg. Hoe werkt ons brein eigenlijk? Hoe leren en onthouden we woorden? Op deze studiedag gaan we in op het waarom en hoe van effectieve woordenschatonderwijs. 

Vanaf woensdag 26 januari hangen de documenten van de sprekers aan onze site en eind deze week zal de studiedag twee weken terug te kijken zijn.  Zie de rubriek Documenten.

INHOUD STUDIEDAG

Zie Documenten voor de bijdragen van de sprekers en de terugblik in vimeo. 

Het eenmalig aanbieden van een woord met de bijbehorende betekenis komt regelmatig voor in het mbo, maar lijkt vaak verloren tijd. Om woorden goed te kunnen leren, moeten studenten ze meermalen tegenkomen en ook zelf gebruiken in betekenisvolle contexten. Het leren van nieuwe woorden beperkt zich zeker niet tot de les Nederlands, maar vindt plaats in alle leer- en onderwijssituaties.

Systematische aanpak van het leren van woorden en begrippen is noodzakelijk. Woorden en begrippen die belangrijk zijn om te kennen en onthouden moeten regelmatig en op verschillende manieren terugkomen. Op 22 januari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De ontwikkeling van woordenschatdidactiek in het onderwijs
  • In het team samenwerken aan woordenschat
  • Van 1F naar 3F met woordenschatonderwijs in het mbo
  • Relatie woordenschat en begrijpend lezen
  • Autonoom uitbreiden van de woordenschat 
  • Woorden leren in een tweede taal

Het definitieve programma vindt u hier. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@mbotaalacademie.nl. 


KOSTEN PER STUDIEDAG

Leden gratis

Niet-leden live € 250,-

Niet-leden online € 125 

KOSTEN LIDMAATSCHAP

Inclusief deelname aan de studiedagen

Vanaf 1 oktober € 200,-

Vanaf 1 februari € 100,-

Lid worden?

Kosten

Terug naar overzicht