Nederlands in beweging. De gevolgen van taalverandering en taalcontact

Terugblik studiedag 23 mei 2019

We organiseerden een inspiratiedag waarin de ontwikkeling van het Nederlands, taalvariatie en de dynamiek van taal en taalgebruik centraal stonden. Ook het vak Nederlands in het mbo is de afgelopen jaren volop in beweging. Vanuit historisch perspectief werd inzichtelijk gemaakt uit welke hoeken de wind heeft gewaaid en welke kant het op kan gaan.

Download hier het programma van de studiedag van 23 mei 2019.

Terugblik                      

De studiedag van 23 mei 2019 stond in het teken van taalverandering en taalcontact. Taal is voortdurend in beweging. Ook het Nederlands verandert. Er ontstaan almaar nieuwe woorden en grammaticale constructies worden overgenomen uit spreektaal. We krijgen te maken met taalgebruik afkomstig uit de sociale media, jongeren- en straattaal en ook het Engels heeft invloed. Wat is er gaande? Hoe kijken we aan tegen taalverandering en taalvernieuwing? En wat betekent dat in de praktijk in voor de docent Nederlands? 

Veranderingen in en onze houding tegenover verschillende vormen van taal (standaardtaal, ABN, tweedetalen, enz.) zorgen momenteel voor grote problemen in ons onderwijs. Joop van der Horst zette voor ons uiteen wat er precies aan de hand is.

In haar lezing ging Nicolette Schaper vervolgens in op het vak Nederlands, dat in het mbo volop in beweging is. Aan welke ontwikkelingen is het vak onderhevig geweest? Welke lering kunnen we hieruit trekken, maar vooral: welke richting gaan we op?

De ochtend werd afgesloten door Ronald Snijders met te kort schietende nieuwe woorden, verkeerde benen, opmerkelijke associaties en andere waanzinnen.

Tijdens de lunch vond er een materialenmarkt plaats waar uitgevers nieuwe en/of herziene lesmaterialen presenteerden. Download hier de beschrijving van de materialen die gepresenteerd werden. 

In de middag vertelde Vincent de Rooij hoe jongeren taal inzetten als middel voor sociale identificatie. En hoe meer inzicht in processen van sociale identificatie kan leiden tot beter wederzijds begrip en onderlinge communicatie tussen studenten en docenten.

Waarom is het Nederlands zo'n moeilijke taal om te leren? Is het wel te leren? In haar lezing gaf Sterre Leufkens voorbeelden van verschijnselen die talen moeilijk kunnen maken. 

De dag werd afgesloten door Vivien Waszink. Wanneer ben je aan het #drankhangen? Wat is #Xenosboeddhisme? Nieuwe woorden, of neologismen, zorgen wel vaker voor veel verbazing. Hoe zitten ze nu eigenlijk in elkaar?

Foto's                                

Kijk voor de hele fotoreportage op onze Facebookpagina!   

NB. Mocht u niet op de website of in onze folder willen staan, laat het ons weten via info@mbotaalacademie.nl 

    

 

(foto's Sander Foederer)

Documenten

De presentaties van de sprekers vindt u onder Documenten.

Terug naar overzicht