Nieuwe uitdagingen voor de docent Nederlands

Hybride studiedag 28 mei 2021

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande in het mbo-onderwijs  die consequenties hebben voor de taken en verantwoordelijkheden van de docenten Nederlands, de inhoud van de lessen en de rol van de taaldocent in het team. Hoe houd je je staande en hoe speel je adequaat in op de veranderende onderwijsomgeving?

Op 28 mei 2021 vindt de 3e studiedag plaats, hybride met hopelijk een live publiek van 30-50 leden. De deelnemers thuis kunnen via een online platform meepraten en met elkaar uitwisselen.

Download hier het programma.

Wat speelt er momenteel in het mbo?

 • Op veel roc’s wordt gewerkt aan de invoering van flexibel en gepersonaliseerd beroepsonderwijs dat rekening houdt met de leerbehoeften van de studenten.

 • Door de Wet op Vroegtijdige Aanmelddatum en Toelatingsrecht stromen er meer studenten in- en door met de nodige afstand tot het vereiste taalniveau 2F en 3F.

 • De studentpopulatie in het mbo wordt diverser en dit vraagt om inclusieve scholen. Teams en vakdocenten worden steeds meer uitgedaagd taalbewuster te gaan lesgeven en hun lessen taalontwikkelend te maken.

 • Naast summatieve toetsing is er meer aandacht voor formatieve beoordeling en ontwikkelingsgerichte evaluatie.

 • En niet te vergeten, door corona hebben alle scholen en docenten hun onderwijs online, digitaal of hybride moeten inrichten.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de taaldocent Nederlands?

Aan de hand van actuele voorbeelden komt aan de orde welke competenties essentieel zijn en met welke professionalisering je die competenties ontwikkelt. En wat de ontwikkelingen betekenen voor je positie en de samenwerking in je team.

Studiedag vrijdag 28 mei 2021

Op de studiedag van 28 mei gaan sprekers in op de consequenties voor de vereiste kennis, taken en verantwoordelijkheden van de docenten Nederlands, de inhoud van hun lessen en hun rol in het team. Op de dag zal veel ruimte worden geboden voor het gezamenlijk bespreken van de input en het uitwisselen van ervaringen onderling.

Sprekers

 • Veranderende context in het mbo: Rico Vervoorn, Mbo Raad 
 • Meertalige klassen in het mbo: Catherine van Beuningen, Hogeschool van Amsterdam/Utrecht
 • Flexibilisering en gepersonaliseerd onderwijs: Alie Kammenga, De Talengroep
 • Hybride onderwijs en digitale didactiek: Marit Montsanto, Practoraat Mediawijsheid
 • Differentiatie en formatieve evaluatie: Inge van Meelis, ITTA, en Anne Kriek Groot, CINOP
 • De rol van taal én van taal-en vakdocenten in het onderwijs: Cindy Kuiper, Taalimpact
 • Dagvoorzitter: Tiba Bolle (ITTA)
 • Zaalvoorzitter: Anne de la Croix

Praktische informatie

Het definitieve programma en een introductie van alle sprekers vindt u hier.

 • U volgt de dag live of via een online platform (ZOOM).
 • U ontvangt uiterlijk donderdag 27 mei de link en persoonlijke inlog.

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van de live of online bijeenkomst via een mail naar info@mbotaalacademie.nl. Geeft u hierbij aan of u graag online wil deelnemen of dat u indien mogelijk aanwezig wil zijn in Amersfoort (aanvragen voor live deelname worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst). 

Kosten deelname online studiedag

Leden gratis

Niet-leden € 125 


Kosten deelname live studiedag

Leden gratis

Niet-leden € 250 

Terug naar overzicht