Nieuwe uitdagingen voor de docent Nederlands!

Terugblik studiedag 28 mei 2021

De studiedag op 28 mei stond in het teken van de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in het mbo. Denk aan de invoering van flexibel en gepersonaliseerd beroepsonderwijs, de instroom van studenten met een grotere taalleerbehoefte, de behoefte aan meer inclusieve scholen, de aandacht voor formatieve evaluatie en niet te vergeten de coronacrisis. Hoe houd je je als docent staande in deze veranderende onderwijsomgeving?

Sprekers gingen in op de vereiste kennis, taken en verantwoordelijkheden van de docenten Nederlands, de inhoud van hun lessen en hun rol in het team.

Download hier het programma van de studiedag van 28 mei 2021.

Op 28 mei vond onze derde online studiedag plaats. Het werd een geslaagde dag dankzij de gestroomlijnde techniek van de MboAcademie. Er werd ruimte geboden aan deelnemers om vanuit huis gezamenlijk de input te kunnen bespreken en onderling ervaringen uit te wisselen. Ondanks het feit dat de online studiedag geolied verliep, hopen we elkaar in september uiteraard toch weer live te kunnen zien.

Presentaties

De presentaties van de sprekers vindt u onder 'Documenten'.

Terugblik

Rico Vervoorn opende de dag met een lezing over de veranderende context in het mbo. In de break-out sessie werd uitgewisseld over de vraag welke impact de genoemde ontwikkelingen hebben op het taalonderwijs en hoe de sectie Nederlands hiermee omgaat. 

Alie Kammenga schetste verschillende visies op flexibilisering in het onderwijs. Om te komen tot een evenwichtig taalprogramma binnen en buiten school is het noodzakelijk dat taaldocenten bij het herontwerp van het curriculum betrokken worden. Deelnemers wisselden met elkaar uit over vier scenario’s en over de vraag voor welk scenario hun opleiding kiest.

Catherine van Beuningen bood handvatten voor het erkennen en benutten van meertaligheid en daarmee voor meer inclusief beroepsonderwijs. Er kwamen verschillende ‘talensensibiliserende’ werkvormen aan bod, waarmee de vorming van een positieve houding tegenover taal, anderstaligheid en meertaligheid benadrukt wordt. Deelnemers bekeken één van deze concrete en praktisch inzetbare werkvormen en gaven dan aan wat ze de kans dan wel uitdaging rond deze werkvorm vonden. 

Marit Montsanto presenteerde de succesrollen van ict; digitale vaardigheid beschouwd vanuit de 6 rollen van een docent aan de hand van concrete voorbeelden van blended learning. In de break-out rooms werd besproken hoe digitaal vaardig jij als docent bent, welke onderdelen van het profiel Digitaal vaardige mbo-docent je het afgelopen jaar hebt ontwikkeld en wat je nog nodig hebt om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Inge van Meelis en Anne Kriek presenteerden diverse technieken voor formatieve evaluatie. Ook werd ingezoomd op hoe je feedback kunt vastleggen voor de student, zodat hij zijn eigen ontwikkellijn gaat zien. Deelnemers werden gevraagd hoe ze op dit moment aan formatieve evaluatie werken en wat goed werkt. Om hun onderwijs nog beter op maat te maken, stelden de deelnemers voor: een herziening van taalbeleid, visie en samenwerking met (vak-)collega’s, meer op de relatie met de studenten gaan zitten en meer integratie met de beroepsgerichte vakken.

Tenslotte liet Cindy Kuiper ons zien hoe taal in alle vakken een plek kan krijgen en wat dit vraagt van taal- en vakdocenten. Ze focuste hierbij op twee van de taalcompetenties die van belang zijn voor een goed docent: hoe geef je als docent heldere uitleg en hoe bied je taalsteun? Deelnemers bespraken met elkaar wat een vakdocent hiervoor nodig heeft en hoe jij als taaldocent hierbij kunt ondersteunen.

Tussendoor en als afsluiter kon men ontspannen met stoelyoga onder leiding van Hellen van der Harten.

​​​​​​​

De studiedag is niet openbaar. Alleen leden en geregistreerde deelnemers kunnen terugkijken via een persoonlijke inlog die zij via de mail ontvangen.

Terug naar overzicht