Passend taalonderwijs voor alle mbo-studenten

Studiedag woensdag 23 januari 2019: Meer maatwerk!

De studiedag van woensdag 23 januari zal in het teken staan van 'meer maatwerk'.  In de ochtend gaan  sprekers in op het bij de les houden en voldoende blijven uitdagen van de studenten met een hoog taalniveau. In de middag staat centraal hoe docenten Nederlands de (taal)zwakke studenten kunnen opvangen.

De presentaties van de sprekers vindt u onder 'Documenten'. 

Thema

Taak van de opleiding is te zorgen dat taalzwakke studenten voldoende aan bod komen in de Nederlandse lessen. Daarnaast zijn er studenten die het voor diplomering vereiste taalniveau al beheersen. Hoe daag je de sterkere studenten uit? Welk invulling geef je aan onderhoudsplicht? Wat bied je zwakke en sterke studenten aan opdat zij hun taalniveau verhogen, behouden en zich doorontwikkelen? Op de studiedag komt aan de orde wat de docent Nederlands  voor zowel sterke als zwakke studenten kan betekenen en welke extra voorzieningen een opleiding  kan inrichten.

Bekijk hier het definitieve programma met de beschrijvingen van de lezingen en de workshops.


Terug naar overzicht